Σχέδια Τιμολόγησης

Δωρεάν
Για Το Χρήστη
0 19.99
/ μήνα

1 active listing quotas

30 μέρες λίστα περίοδο

Ζωντανή ενημέρωση

Enterprise
για τους εμπόρους
POPULAR
250 398
/ year + VAT

650 active listing quotas

Απεριόριστη λίστα περίοδο

Premium Καταχώρηση Πιστωτικών

Δωρεάν μικρές πιστωτικές

10 premium classified credits

Άρθρο ποσόστωση

Premium άρθρο πιστωτική

50 πολλαπλής επιλογής

Ζωντανή ενημέρωση

Business
για τους εμπόρους
30 50
/ μήνα

10 active listing quotas

30 μέρες λίστα περίοδο

Ζωντανή ενημέρωση

elGreek